Karta zo zajatia

Keď som hľadala korešpondenciu po strýkovi Štefanovi Juríčkovi zo zajatia v Rusku, veľmi som banovala, že ani jedna karta nie je napísaná na brezovej kôre. Vedela som, že také z Ruska prichádzali. Ale po čase som predsa len mala šťastie. Pri hľadaní v rodinnom archíve v krabici s označením „Sanko“ sa na mňa usmievala. Lenže, záhada – karta bola adresovaná 14-ročnému bratovi, ktorý býval s rodičmi na Brezovej a adresa bola do Senice. Nuž, v Senici mal ich strýko Ján Juríček hostinec oproti katolíckemu kostolu. A mal syna gymnazistu, ako bol aj Samko. Rozhodila som siete po rodine a – nič. Nepodarilo sa zistiť, ako to mohlo byť. Nuž aj to je výsledok bádania.

Takže čo vieme? Máme v rukách takýto historický predmet:

Poštová karta z tábora uhorských zajatcov v Rusku, písaná na brezovom lyku (kôre?),

s povinným ohľadom na maďarskú správu medzinárodného poštového styku v čase Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Na averze (svetlá strana) je rukou písaný text:
Tabori posta                        Levelezőlap

Tehintetes úr

Juricsek Samu                     szam4.

Nitra megye                        Szenicz

Okrúhla pečiatka vľavo:                                                 Okrúhla pečiatka vpravo:

….POSTAHIVATAL …                                                          (text celkom nezreteľný)

.915 NOV 17

.50.

Preklad averzu:

Táborová pošta                                  Korešpondenčná karta

Vážený pán

Juríček Samuel                                    číslo 4

Nitrianska župa                                   Senica

Pečiatka:

…. poštový úrad

17. novembra 1915.

*

Ide o medzinárodnú poštu zajatcov organizovanú Medzinárodným Červeným krížom.

Zajatci uhorskej domobrany (honvédi) slovenského pôvodu na začiatku vojny ešte neboli oddelení od Maďarov, správa táborov bola v rukách maďarských dôstojníkov. Preto musel odosielateľ celú adresu, aj svoje meno písať po maďarsky, pričom sa dopustil viacerých chýb v maďarčine a aj v slovenčine. Tak píše Tekintetes úr namiesto správneho Tekintélyes úr, Nitra namiesto Nyitra.

Nezreteľný začiatok okrúhleho odtlačku pečiatky vľavo asi špecifikuje tábor; vodorovný text je datovanie podľa medzinárodných pravidiel: číslo 50 (medzi ornamentami) znamená alebo sumu (50 kopejok) alebo snáď číslo tábora.

Reverz (opačná strana):

Milí Brate 15/11. 1915

Zdelujem ti že tvoj dopis som

dostal zakerí ti pekne dakujem

a dostal som aj od Jana kartu a

z domu paklík kerému som sa

potešel lebo nam je tu kandale

h… dale si mislí a písal som už

aj o druhí: sme tu najednom mieste

Spozdravom ostavam tvoj Brat

Juricsek Istvan

Text po ľavej strane kolmo dolu:

Pozdravujem aj rodinu

Text po pravej strane kolmo hore:

Nazdar. piš…

*

Používanie brezovej kôry (alebo lyka) namiesto papiera výrečne charakterizuje zaostalosť cárskeho Ruska, kde bola v čase 1. svetovej vojny industrializácia stále len v počiatočnom štádiu (neboli celulózky, aj keď krajina oplývala lesným bohatstvom). Tzv. berestie je známe ako materiál z počiatkov ruského písomníctva.

Jela Juríčková